سفارش تبلیغ
صبا

همه چیز راجع به دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری 98 را دارند می بایست با آغاز زمان ثبت نام دفترچه ثبت نام کنکور 98 را به دقت مطالعه نمایند . به گفته سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98 هحاوی اطلاعات مهمی همچون شرایط عمومی و اختصاصی ، سهمیه ها ، مقررات وظیفه عمومی و سایر تسهیلات ثبت نامی می باشد . داوطلبان برای اقدام به ثبت نام می بایست حتما شرایط اختصاصی مذکور در دفترچه را به دقت مطالعه نمایند زیرا در صورت دارا نبودن شرایط مربوطه ثبت نام شان دچار اشکال می شود و بهذ نتیجه دلخواه دست نمی یابند . از جمله این شرایط می توان به پذرفته شدگان دوره روزانه کنکور سراسری 1397 ( هم رشته های متمرکز و هم نمیمه متمرکز ) ، در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1398 ، صرفا مجاز به انتخاب رشته دوره های غیرروزانه ( نوبت دوم ، شبانه ) ، نیمه حضوری ، پیام نـور ، غیرانتفـاعی ، ظرفیت مازاد ، پردیس خودگردان و مجازی می شوند و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد . در ضمن این دسته از داوطلبان بر اسـاس توضـیحات بنـد 6 بخـش تعاریف مندرج در صفحه 3 همین دفترچه راهنما ، ضمن تکمیل فرم شماره 3) فرم انصراف مندرج در صفحه 44 ( بایستی تا تاریخ 01 / 12 / 97 انصراف قطعی خود را از تحصیل اعلام نموده و مورد مربوط در بند 32 فرم تقاضانامه ثبت نام را نیز علامتگذاری نمایند . اشاره نمود . البته در سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو در خصوص جزئیات دفترچه توضیحات بیشتری ارائه شده است همچنین داوزلبان می توانند لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98 را نیز به راحتی در این سایت در دست داشته باشند :